Αρχιτεκτονική κι Αρχιτεκτονική τοπίου, Κοινωνία κι Ιστορία, Γεωγραφία κι Οικονομία

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΔΝΤ

Φορέας των Ηνωμένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1947 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton - Woods* με σκοπό τον συντονισμό της νομισματικής και συναλλακτικής πολιτικής των κρατών μελών ( πάνω από 160 ), κυρίως προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου και της νομισματικής σταθερότητας. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και διατυπώνει αυστηρές οδηγίες - επιταγές προς τα αναπτυσσόμενα κράτη - μέλη.
* Συμφωνία Bretton - Woods : ονομάζεται η συμφωνία που υπογράφθηκε ως αποτέλεσμα της διεθνούς οικονομικής συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών που έλαβε χώρα στο Μπρέτον Γούντς στις ΗΠΑ το 1944. Με τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης αυτής ιδρύθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κι η Παγκόσμια Τράπεζα Ανασυγκρότησης κι Αναπτυξης. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών που ίσχυσε μέχρι το 1979. Βάση αυτού του μηχανισμού ήταν το δολάριο. Όλα τ' άλλα νομίσματα που μετείχαν καθόριζαν μια ισοτιμία σε σχέση με το δολάριο από την οποία μπορούσαν ν' αποκλίνουν μέχρι 1% πάνω ή κάτω.
Το σύστημα κλονίστηκε όταν το δολάριο έπαψε να είναι νόμισμα χαμηλού πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα των κρίσεων της δεκαετίας του 1970. Το 1979 οι χώρες της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης ίδρυσαν το Ευρωπαίκό Νομισματικό Σύστημα ( European Monetary System : EMS ) για ν' αντικαταστήσουν τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών που ίσχυε μέχρι τότε, και ν' αφαιρέσουν την πρωτοκαθεδρία του δολαρίου.
Πηγές στοιχείων : Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( International Monetary Fund : IMF ) Οικονομικό λεξικό, Δ. Σταφυλίδης 2003, Wikipedia.

Δεν υπάρχουν σχόλια: